Môi trường hội thảo

Factory full view 1
Administrative Area

Khu vực hành chính

Packaging workshop 1

Xưởng đóng gói 1

Packaging workshop 2

Xưởng đóng gói 2

workshop 1

xưởng 1

workshop 2

xưởng 2

road

Tường ngoài của thực vật

Mechanics

Cơ học

workshop

Phòng trưng bày

DSC_0445
DSC_0446
DSC_0447
DSC_0448
DSC_0507