Hội chợ Canton lần thứ 119 về phần cứng JKL

Sau 60 năm cải cách và phát triển đổi mới, Hội chợ Canton đã chịu đựng nhiều thách thức khác nhau và không bao giờ bị gián đoạn. Hội chợ Canton giúp tăng cường kết nối thương mại giữa Trung Quốc và thế giới, thể hiện hình ảnh và thành tựu phát triển của Trung Quốc. Đây là nền tảng tốt nhất để các doanh nghiệp Trung Quốc khám phá thị trường quốc tế và là cơ sở mẫu mực để thực hiện các chiến lược tăng trưởng ngoại thương của Trung Quốc. Hội chợ Canton đóng vai trò là nền tảng đầu tiên và quan trọng nhất để thúc đẩy hoạt động ngoại thương của Trung Quốc và là thước đo của lĩnh vực ngoại thương. Nó là cửa sổ, hình ảnh thu nhỏ và biểu tượng của sự mở cửa của Trung Quốc.
 
2-1F221111A0T6 2-1F221111F6322 2-1F221111H4F7 2-1F221111I9306 2-1F221111K45D 2-1F221111Q3D6 2-1F221111S1325 2-1F221111T64S 2-1F221111604M2 2-1F221111620M4 2-1F221111636257 ye

Thời gian đăng bài: 19/08-2020